31 32 33
Start >> GOK Biały Dunajec >> Działalność
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury

 

W białodunajeckim Ośrodku Kultury prowadzone są następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży :  

 • malarstwo na szkle i rysunek na dużym formacie
 • ceramika
 • garncarstwo
 • mozaika
 • grafika (linoryt) 
 • rzeźba w drewnie (małe formy rzeźbiarskie)
 • nauka gry na skrzypcach i basach (muzyka góralska)
 • nauka gry w warcaby

Ponadto w szkołach podstawowych w Gliczarowie Dolnym i Sierockiem prowadzone są dodatkowe zajęcia z malarstwa na szkle i rzeźby w drewnie. Zajęcia prowadzą Monika Stachowiec, Bożena Świderska-Środa, Regina Mrowca-Kenar, Andrzej Polak.

Gminny Ośrodek Kultury wydał płytę Państwowego Zespołu Artystycznego „Biały Dunajec” znanego w latach 60-tych XX wieku jako zespół Zofii Solarzowej.

W okresie wakacji i ferii zimowych organizujemy dla dzieci i młodzieży przybywającej w Białym Dunajcu lub okolicach prelekcje o góralskiej muzyce, stroju, tańcu i kulturze Podhala, a także warsztaty plastyczne i ceramiczne.

Średnio raz w miesiącu odbywa się tu koncert lub wernisaż wystawy.  

Gminny Ośrodek Kultury jest również organizatorem lub współorganizatorem cyklicznych imprez odbywających się w Białym Dunajcu. Co roku organizowane są takie wydarzenia jak:

 

 

Cykliczna impreza odbywająca się w Białym Dunajcu oraz we wszystkich pozostałych miejscowościach powiatu tatrzańskiego. Imprezę rozpoczyna uroczysta Parada Gazdowska czyli oceniany przez jury przejazd kilkudziesięciu zaprzęgów konnych tradycyjnymi góralskimi sankami zwanymi kumoterkami przez ulice Białego Dunajca. Drugą część ipmrezy stanowią wyścigi konne rozgrywane w trzech konkurencjach:

 • wyścigi kumoterek (wyścigi małych dwuosobowych sań)
 • skiring (narciarz jadący za koniem z jeźdźcem)
 • ski-skiring (narciarz jadący za koniem bez jeźdźca)

Organizatorem imprezy jest: GOK Biały Dunajec, Urząd Gminy Biały Dunajec, Ochotnicze Straże Pożarne.

Termin: styczeń lub luty

Miejsce: Biały Dunajec, równie obok drogi do osiedla Gile  

 

Zawody narciarskie drużyn LZS z całej Polski połączone ze sprawdzianem wiedzy o regionie Podhala i Tatr oraz z promocją miejscowości. Cele Rajdu to m. in.: popularyzacja turystyki narciarskiej wśród młodzieży wiejskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zapoznanie uczestników rajdu z walorami kulturalno-krajoznawczymi Podhala oraz praktyczna nauka agroturystyki na przykładzie gminy Biały Dunajec. Oprócz konkurencji sportowych można obejrzeć występy tutejszych zespołów regionalnych.Co roku w Rajdzie Narciarskim bierze udział kilkuset uczestników z całej Polski.

Konkurencje rajdowe :

1. Konkurs wiedzy o regionie Podhala i Tatr
2. Sprawnościowy bieg narciarski
3. Śniegowy tor przeszkód
4. Promocja „zagrody turystycznej” w Białym Dunajcu (wspólne opracowanie turystów zamieszkujących zagrodę oraz właściciela zagrody)
5. Promocja turystyczna regionów
6. Rajd narciarski na trasie ok. 4-5km

Organizatorzy Rajdu

Krajowe Zrzeszenie LZS, przy współudziale:

 • Małopolskiego Zrzeszenia LZS
 • Urzędu Gminy Biały Dunajec
 • Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu

Termin: początek marca

Miejsce: boisko sportowe przy ul. Kościuszki, GOK Biały Dunajec

Konkurs dla dzieci na najpiękniejszy i najbardziej tradycyjny koszyczek ze święconym odbywający się zawsze podczas święcenia potraw w Wielką Sobotę przed kościołem parafialnym w Białym Dunajcu. Celem konkursu jest podtrzymywanie pięknej tradycji przygotowywania i święcenia koszyka wielkanocnego (wielkanocnej kosołecki). Białodunajecki konkurs rokrocznie ściąga ogromną liczbę uczestników nie tylko z terenu gminy Biały Dunajec. Cieszy się sporym zainteresowaniem turystów spędzających Święta na Podhalu. Jury oceniające koszyczki zawsze stoi przed trudnym wyborem. Przy ocenianiu jury zwraca uwagę w szczególności na:

 • obecność wszystkich ważnych pokarmów;
 • zachowanie tradycji;
 • wygląd i wystrój koszyczka (wiklinowy koszyk przystrojony mirtą lub bukszpanem, nakryty białą serwetą;
 • prezencja uczestnika ubranego w strój góralski.

W każdym tradycyjnym koszyczku powinny się znaleźć barwione jajka, baranki wykonane z masła, ciasta lub sera, chrzan, sól, kiełbasa, „wykrowki” ziemniaków, moskole, oscypki, chleb i woda święcona.

Konkurs corocznie organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu.

Termin: Wielka Sobota

Miejsce: przed kościołem parafialnym w Białym Dunajcu

Zawody wędkarskie o Puchar Białego Dunajca.

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu, Klub muchowy "Potok" Biały Dunajec oraz PZW Koło w Zakopanem.

Termin: weekend majowy

Miejsce:boisko sportowe przy ul. Kościuszki

Corocznie do zmagań o miano Nojśwarniyjsyj Górolecki przystępuje kilkanaście dziewczyn z całego Podhala. Startujące dziewczyny muszą wykazać się umiejętnościami w zakresie: śpiewu, tańca góralskiego, posługiwania się gwarą podhalańską, muszą posiadać wiadomości o regonie. W konkursie napotykają również na konkurencje codzienne takie jak: robienie wykrowków, plecenie na drutach, dojenie krowy, układanie kopy z sianem, a także konkurencje świąteczne, czyli sznurowanie gorsetów i kierpców na czas.

Nojśwarniyjso Górolecka oprócz urody i wdzięku musi umieć wykonywać wszystkie wyżej wymienione czynności. Tytuł ”Nojśwarniyjsyj „ wiąże się także z pewnymi obowiązkami np.: reprezentowanie regionu na różnego rodzaju imprezach.

Oprócz wyboru Nojśwarniyjsyj przyznawane są nagrody i tytuły w kategoriach:

 • NOJPARADNIYJSYJ GÓROLECKI
 • NOJSYKOWNIEJSEJ GÓROLECKI
 • NOJLEPSEJ TONIECNICY
 • NOJLEPSYJ ŚPIYWOCKI
 • NOJŚWARNIYJSYJ POSIADNIKÓW

Imprezie towarzyszą liczne występy zespołów regionalnych oraz koncerty.

Organizatorem imprezy jest Związek Podhalan w Białym Dunajcu.

Termin: lipiec

Miejsce: boisko sportowe przy ul. Kościuszki

Impreza plenerowa, której nazwa wywodzi się od herbu Gminy Biały Dunajec. Głównym punktem programu jest konkurs wędkarski oraz konkurs dla restauratorów na przyrządzenie najlepszych potraw z pstrąga. W zawodach wędkarskich głównym zadaniem uczestników jest połów (na żywej rybie) dwóch największych pstrągów, które są mierzone i punktowane. Następnie do rywalizacji przystępują ekipy kulinarne. Przy ocenie jury konkursu zwraca w szczególności uwagę na: wygląd, smak, sposób podania oraz dekoracja przyrządzonych potraw z ryb. Impreza połączona jest występami zespołów regionalnych, koncertami i zabawą na wolnym powietrzu.

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu, Urząd Gminy, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenie "Kalina", Koło PZW w Zakopanem oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury.

Termin: lipiec

Miejsce: kamieniec obok boiska sportowego przy ul. Kościuszki w Białym Dunajcu

Rozgrywki piłkarskie połączone z występami zespołów regionalnych, zakończone zabawą na wolnym powietrzu.

Organizatorem imprezy jest LKS BIALI Biały Dunajec

Termin: lipiec

Miejsce: boisko sportowe przy ul. Kościuszki

Impreza odbywająca się w Gliczarowie Górnym, której towarzyszą występy zespołów regionalnych, kiermasze twórców ludowych, loterie fantowe. Zwieńczeniem imprezy jest zabawa na wolnym powietrzu.

Organizatorem imprezy jest Kościół Parafialny w Gliczarowie Górnym oraz mieszkańcy miejscowości.

Termin: wrzesień

Konkurs plastyczny, recytatorski i muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI. Organizator Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu.

Celem Festiwalu jest popularyzacja utworów literackich, teatralnych, muzycznych i plastycznych poświęconych Papieżowi - Polakowi i Jego dziejowemu posłannictwu, zebranie dzieł piśmienniczych o tej tematyce dotąd nie publikowanych a także szersze upowszechnianie twórczości artystycznej ks. Karola Wojtyły.

Uczestnikami Festiwalu są: chóry, grupy śpiewacze i obrzędowe, szkoły, zespoły muzyczne i teatralne oraz soliści: recytatorzy, gawędziarze i śpiewacy, poeci oraz autorzy prac plastycznych.

Uczestnicy oceniani są w trzech grupach wiekowych:
a) dzieci do 12 lat (szkoły podstawowe)
b) dzieci do lat 16 (gimnazjum)
c) dorośli od 17 lat
 
w kategoriach:
1) recytatorów i gawędziarzy
2) grup teatralnych
3) śpiewu solowego
4) chórów, grup śpiewaczych i zespołów instrumentalno - wokalnych
5) poetów, wykonujących utwory własne
6) autorów prac plastycznych

Organizatorem Festiwalu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu.

Termin: 22 października

Miejsce: Aula Gminna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu

Konkurs tańca zbójnickiego i solowego dla dzieci i młodzieży z terenu całego Podhala, Spisza i Orawy. Rokrocznie białodunajecki Ośrodek Kultury gości ogromną liczbę młodyk toniecników (do konkursu przystępuje około 250 dzieci z kilkunastu miejscowości).

Głównym celem Konkursu jest:

 • kultywowanie podhalańskiej tradycji
 • zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym śpiewem i tańcem ludowym.

Celem imprezy oprócz wyłonienia najlepszych na drodze konkursu jest przekazywanie tradycji tańca solowego i zbójnickiego najmłodszym tancerzom, istotna jest również wymiana doświadczeń między instruktorami i zespołami, popularyzacja folkloru.

Zainteresowanie tym konkursem jest ogromne. Poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Z satysfakcją odnotowuje się również ogromną liczbę uczestników, starannie ubranych, z dbałością o wierność tradycji. Należy podkreślić uczestnictwo młodzieży jak i najmłodszych dzieci

Konkurs jest rozgrywany w trzech przedziałach wiekowych: do 10-ciu lat, 10 - 13 lat oraz 14 – 16 lat, w kategoriach:

 • taniec solowy
 • taniec zbójnicki

Uczestnicy Konkursu są oceniani wg następujących kryteriów:

 • kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
 • techniczna jakość tańca
 • strój
 • ogólny wyraz

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu.

Termin: listopad

Miejsce: Aula Gminna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu

 

{gallery}banery/parada:430:103{/gallery}

Cykliczna impreza odbywająca się w Białym Dunajcu oraz w siedmiu innych miejscowościach. Imprezę rozpoczyna uroczysta Parada Gazdowska czyli oceniany przez jury przejazd kilkudziesięciu zaprzęgów konnych tradycyjnymi góralskimi sankami zwanymi kumoterkami przez ulice Białego Dunajca. Drugą część ipmrezy stanowią wyścigi konne rozegrywane w trzech konkurencjach:

 • wyścigi kumoterek (wyścigi małych dwuosobowych sań)
 • skiring (narciarz jadący za koniem z jeźdźcem)
 • ski-skiring (narciarz jadący za koniem bez jeźdźca)

Organizatorem imprezy jest: GOK Biały Dunajec, Urząd Gminy Biały Dunajec, Ochotnicze Straże Pożarne.

Termin: styczeń,luty

Miejsce: Biały Dunajec, równie obok drogi do osiedla Gile 

Trzy edycje (szkolna, gminna i wojewódzka) konkursu dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum prezentujących pisane podhalańską gwarą utwory poetyckie i gawędy.

Organizatorem konkursu jest ZSPiG nr 2 w Białym Dunajcu

Termin: styczeń

Miejsce: budynek Szkoły przy ul. Miłośników Podhala

{gallery}banery/lzs:430:103{/gallery}

 

Zawody narciarskie drużyn LZS z całej Polski połączone ze sprawdzianem wiedzy o regionie Podhala i Tatr oraz z promocją miejscowości. Cele Rajdu to m. in.: popularyzacja turystyki narciarskiej wśród młodzieży wiejskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zapoznanie uczestników rajdu z walorami kulturalno-krajoznawczymi Podhala oraz praktyczna nauka agroturystyki na przykładzie gminy Biały Dunajec. Oprócz konkurencji sportowych można obejrzeć występy tutejszych zespołów regionalnych.Co roku w Rajdzie Narciarskim bierze udział kilkaset uczestników z całej Polski. 

Konkurencje rajdowe :

1. Konkurs wiedzy o regionie Podhala i Tatr

2. Sprawnościowy bieg narciarski

3. Śniegowy tor przeszkód

4. Promocja „zagrody turystycznej” w Białym Dunajcu (wspólne opracowanie turystów zamieszkujących zagrodę oraz właściciela zagrody)

5. Rajd narciarski na trasie ok. 4-5km 

Organizatorzy Rajdu

Krajowe Zrzeszenie LZS, przy współudziale:

 • Małopolskiego Zrzeszenia LZS
 •  Urzędu Gminy Biały Dunajec 
 • Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu

Termin: początek marca

Miejsce: boisko sportowe przy ul. Kościuszki, GOK Biały Dunajec

{gallery}banery/sobota:430:201{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs dla dzieci na najpiękniejszy i najbardziej tradycyjny koszyczek ze święconym odbywający się zawsze podczas święcenia potraw w Wielką Sobotę przed kościołem parafialnym w Białym Dunajcu. Celem konkursu jest podtrzymywanie pięknej tradycji przygotowywania i święcenia koszyka wielkanocnego (wielkanocnej kosołecki). Białodunajecki konkurs rokrocznie ściąga ogromną liczbę uczestników nie tylko z terenu gminy Biały Dunajec. Cieszy się sporym zainteresowaniem turystów spędzających Święta na Podhalu. Jury oceniające koszyczki zawsze stoi przed trudnym wyborem. Przy ocenianiu jury zwraca uwagę w szczególności na:

 • obecność wszystkich ważnych pokarmów;
 • zachowanie tradycji;
 • wygląd i wystrój koszyczka (wiklinowy koszyk przystrojony mirtą lub bukszpanem, nakryty białą serwetą;
 • prezencja uczestnika ubranego w strój góralski.

W każdym tradycyjnym koszyczku powinny się znaleźć barwione jajka, baranki wykonane z masła, ciasta lub sera, chrzan, sól, kiełbasa, „wykrowki” ziemniaków, moskole, oscypki, chleb i woda święcona.

Konkurs corocznie organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu.

Termin: Wielka Sobota

Miejsce: przed kościołem parafialnym w Białym Dunajcu

{gallery}banery/maj:430:103{/gallery}

Zawody wędkarskie o Puchar Białego Dunajca połączone z występami zespołów regionalnych oraz dyskoteką.

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu oraz PZW Koło w Zakopanem.

Termin: weekend majowy

Miejsce:boisko sportowe przy ul. Kościuszki

{gallery}banery/wybory:430:155{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

Corocznie do zmagań o miano Nojśwarniyjsyj Górolecki przystępuje kilkanaście dziewczyn z całego Podhala. Startujące dziewczyny muszą wykazać się umiejętnościami w zakresie: śpiewu, tańca góralskiego, posługiwania się gwarą podhalańską, muszą posiadać wiadomości o regonie. W konkursie napotykają również na konkurencje codzienne takie jak: robienie wykrowków, plecenie na drutach, dojenie krowy, układanie kopy z sianem, a także konkurencje świąteczne, czyli sznurowanie gorsetów i kierpców na czas.

Nojśwarniyjso Górolecka oprócz urody i wdzięku musi umieć wykonywać wszystkie wyżej wymienione czynności. Tytuł ”Nojśwarniyjsyj „ wiąże się także z pewnymi obowiązkami np.: reprezentowanie regionu na różnego rodzaju imprezach.

Oprócz wyboru Nojśwarniyjsyj przyznawane są nagrody i tytuły w kategoriach:

 • NOJPARADNIYJSYJ GÓROLECKI
 • NOJSYKOWNIEJSEJ GÓROLECKI
 • NOJLEPSEJ TONIECNICY
 • NOJLEPSYJ ŚPIYWOCKI
 • NOJŚWARNIYJSYJ POSIADNIKÓW

Imprezie towarzyszą liczne występy zespołów regionalnych oraz koncerty, festyny.

Organizatorem imprezy jest Związek Podhalan w Białym Dunajcu, GOK Biały Dunajec.

Termin: pierwsza połowa lipca

Miejsce: boisko sportowe przy ul. Kościuszki

{gallery}banery/pstrag:430:103{/gallery}

Impreza plenerowa, której nazwa wywodzi się od herbu Gminy Biały Dunajec. Głównym punktem programu jest konkurs wędkarski oraz konkurs dla restauratorów na przyrządzenie najlepszych potraw z pstrąga. W zawodach wędkarskich głównym zadaniem uczestników jest połów dwóch największych pstrągów, które są mierzone i punktowane. Następnie złowione ryby trafiają prosto na patelnie i do rywalizacji przystępują ekipy kulinarne. Przy ocenie jury konkursu zwraca w szzególności uwagę na: wygląd, smak, sposób podania oraz dekoracja przyrządzonych potraw z ryb. Impreza połączona jest występami zespołów regionalnych, koncertami i zabawą na wolnym powietrzu.

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu, Urząd Gminy, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenie "Kalina",Koło PZW w Zakopanem oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury.

Termin: ostatni weekend lipca

Miejsce: kamieniec obok mostu do osiedla Gile w Białym Dunajcu

Rozgrywki piłkarskie połączone z występami zespołów regionalnych, zakończone zabawą na wolnym powietrzu.

Organizatorem imprezy jest LKS BIALI Biały Dunajec

Termin: lipiec

Miejsce: boisko sportowe przy ul. Kościuszki

Impreza odbywająca się w Gliczarowie Górnym, której towarzyszą występy zespołów regionalnych, kiermasze twórców ludowych, loterie fantowe. Zwieńczeniem imprezy jest zabawa na wolnym powietrzu.

Organizatorem imprezy jest Kościół Parafialny w Gliczarowie Górnym oraz mieszkańcy miejscowości.

Termin: sierpień

{gallery}banery/festiwal:430:71{/gallery}

Konkurs plastyczny, recytatorski i muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI. Organizator Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu.

Celem Festiwalu jest popularyzacja utworów literackich, teatralnych, muzycznych i plastycznych poświęconych Papieżowi - Polakowi i Jego dziejowemu posłannictwu, zebranie dzieł piśmienniczych o tej tematyce dotąd nie publikowanych a także szersze upowszechnianie twórczości artystycznej ks. Karola Wojtyły.

Uczestnikami Festiwalu są: chóry, grupy śpiewacze i obrzędowe, szkoły, zespoły muzyczne i teatralne oraz soliści: recytatorzy, gawędziarze i śpiewacy, poeci oraz autorzy prac plastycznych.

Uczestnicy oceniani są w trzech grupach wiekowych:

a) dzieci do 12 lat (szkoły podstawowe)

b) dzieci do lat 16 (gimnazjum)

c) dorośli od 17 lat

w kategoriach:

1) recytatorów i gawędziarzy

2) grup teatralnych

3) śpiewu solowego

4) chórów, grup śpiewaczych i zespołów instrumentalno - wokalnych

5) poetów, wykonujących utwory własne

6) autorów prac plastycznych

Organizatorem Festiwalu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu.

Termin: październik

Miejsce: budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu

{gallery}banery/toniecnicy:430:127{/gallery}

 

 

 

Konkurs tańca zbójnickiego i solowego dla dzieci i młodzieży z terenu całego Podhala, Spisza i Orawy. Rokrocznie białodunajecki Ośrodek Kultury gości ogromną liczbę młodyk toniecników. W ubiegłym roku do konkursu przystąpiło aż 220 dzieci z 20 miejscowości.

Głównym celem Konkursu jest:

 • kultywowanie podhalańskiej tradycji
 • zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym śpiewem i tańcem ludowym.

Celem imprezy oprócz wyłonienia najlepszych na drodze konkursu jest przekazywanie tradycji tańca solowego i zbójnickiego najmłodszym tancerzom, istotna jest również wymiana doświadczeń między instruktorami i zespołami, popularyzacja folkloru.

Zainteresowanie tym konkursem jest ogromne. Poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Z satysfakcją odnotowuje się również ogromną liczbę uczestników, starannie ubranych, z dbałością o wierność tradycji. Należy podkreślić uczestnictwo młodzieży jak i najmłodszych dzieci

Konkurs jest rozgrywany w dwóch przedziałach wiekowych: do 10-ciu lat i 10 – 15 lat, w kategoriach:

 • taniec solowy
 • taniec zbójnicki

Uczestnicy Konkursu są oceniani wg następujących kryteriów:

 • kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
 • techniczna jakość tańca
 • strój
 • ogólny wyraz

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu.

Termin: listopad

Miejsce: budynek Gminnego Ośrodka Kultury


 

 
| odwiedzin: 69816 wydrukuj Drukuj

 
Lipca 2024
 Pon  Wto  Śro  Czw  Pią  Sob  Nie 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Nasi Partnerzy